Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Portal Degraded
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i 2 dager!
Degraded Service
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i 18 dager!
CoastCapital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Ingen hendelser i 9 dager!
CoastCapital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Ingen hendelser i 8 måneder!
Coast Capital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital