Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i 2 måneder!
High response time for our APIs
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i 23 dager!
Ute av drift
Flinks API Services / Sandbox
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Flinks API Services / Sandbox
Ute av drift
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i 4 dager!
High response time for our APIs
Flinks API Services / Production
API is degraded
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i 28 dager!
Coast Capital
Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Ingen hendelser i 2 måneder!
Coast Capital degraded
Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Google Cloud outage
Flinks API Services / Production
Ute av drift
Flinks API Services / Sandbox
Ingen hendelser i 2 måneder!
Ute av drift
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i 4 dager!
GetAccountDetails degraded
Flinks API Services / Production
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Service degradation
Flinks API Services / Production
Ute av drift
Flinks API Services / Production
Ute av drift
Flinks API Services / Sandbox