Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
Portal Degraded
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 2 dagar!
Degraded Service
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 18 dagar!
CoastCapital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Inga händelser på 9 dagar!
CoastCapital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Inga händelser på 8 månader!
Coast Capital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital